viernes, 15 de junio de 2007

Circular junio

Col·lectiu ANTENA NO
Paiporta - Juny 2007

Al setembre FINALITZA la MORATÒRIA D'UN ANY, aprovada pel ple de l'ajuntament.

El COL·LECTIU SEGUIX EN ACTIU i en quant es produïsca la presa de possessió del nou govern municipal, sol·licitarem entrevista amb el regidor responsable. Un dels objectius és aconseguir la redacció i aprovació d'una nova ordenança municipal que protegisca el dret a la salut de la població.

Actualment s'està duent a terme un estudi per part de la Universitat de València per a mesurar les radiacions d'antenes de mòbils i línies d'alta tensió.

El col·lectiu es va entrevistar amb Enric Navarro (físic de la Universitat responsable de l'estudi) i amb el regidor responsable d'urbanisme a fi de conéixer l'estat dels mesuraments. Segons ens van informar, quan l'estudi finalitze es donaran a conéixer públicament els resultats. Enric Navarro ens farà arribar les seues conclusions i recomanacions durant una xarrada oberta a tots els veïns i veïnes.
------------------------------------------------------------------------------------
Colectivo ANTENA NO
Paiporta - Junio 2007

En septiembre FINALIZA la MORATORIA DE UN AÑO, aprobada por el pleno del ayuntamiento.

El COLECTIVO SIGUE EN ACTIVO y en cuanto se produzca la toma de posesión del nuevo gobierno municipal, solicitaremos entrevista con el concejal responsable. Uno de los objetivos es conseguir la redacción y aprobación de una nueva ordenanza municipal que proteja el derecho a la salud de la población.

Actualmente se está llevando a cabo un estudio por parte de la Universidad de Valencia para medir las radiaciones de antenas de móviles y líneas de alta tensión.

El colectivo se entrevistó con Enric Navarro (físico de la Universidad responsable del estudio) y con el concejal responsable de urbanismo a fin de conocer el estado de las mediciones. Según nos informaron, cuando el estudio finalice se darán a conocer públicamente los resultados. Enric Navarro nos hará llegar sus conclusiones y recomendaciones durante una charla abierta a todos los vecinos y vecinas.

Plan “renove” de pancartas.

Sábado, 23 de junio
A las 11.00h
En la c/ Maestro Serrano – esquina c/ Convent.

No hay comentarios: