lunes, 4 de diciembre de 2006

Paiporta aprova un conveni amb la Universitat per a mesurar les radiacions de les antenes de telefonia mòbil al municipi.
04/12/2006
Un equip de la Universitat de València tornarà a Paiporta per analitzar quina és la radiació que emeten les antenes de telefonia mòbil i per proposar mesures que reduisquen el seu impacte. El laboratori universitari ja va fer, fa quatre anys, un mapa electromagnètic del municipi que ara actualitzaran en un treball que té un cost de 18.900 euros. L’estudi permetrà comparar les medicions actuals amb les de 2002 i amb els nivells d’altres localitats. L’Ajuntament va aprovar el conveni amb la Universitat després que el ple va paralitzar en setembre la instal.lació de noves antenes durant un any. De fet, el col.lectiu Antenes No va presentar dos mil signatures de veïns contra la implantació de més aparells emissors.
El treball dels tècnics està dividit en fases. D’entrada, l’equip es desplegarà pel municipi per mesurar els nivells de radiació de banda ampla. Així, s’analitzaran carrers, habitatges i terrats al voltant de les estacions base de telefonia, tal com es descriu en la memòria tècnica del projecte. Ací s’explica que “les parets i el seu grossor, com també les finestres juguen un paper important en el nivell de radiació que es pot tenir en un punt de l’edifici”. Després es mesuraran els nivells de radiació en banda estreta. Això es fa amb un analitzador d’espectres en punts seleccionats del casc urbà i en “punts calents” on hi haja una alta densitat en potència. Per últim, s’analitzarà un tercer tipus de radiació que afecta els sistemes de transport d’energia. Les medicions es faran “durant un any a distintes hores i en distints punts del poble per evitar que les companyies alteren la potència d’emissió”, com explica el portaveu del grup socialista Diego Torres. El mapa electromagnètic estudiarà també el model d’ordenació del municipi i plantejarà mesures correctores per minimitzar l’impacte de les antenes. L’Ajuntament a més ha sol·licitat un segon estudi al Ministeri d’Indústria per tindre dos versions distintes.
Petició rebutjada
D’altra banda, l’Ajunta-ment ha desestimat el recurs que la companyia Vodafone va presentar contra la decisió unànim de l’últim ple de suspendre la instal.lació de més antenes. El consistori recorda que la suspensió és una mesura cautelar i que “no té a veure” amb la lliure competència.

No hay comentarios: