sábado, 7 de mayo de 2011

L'Ajuntament de Paiporta sol·licita informació sobre l'antena il·legal de la Plaça Xúquer

El Col·lectiu "Antena NO" de Paiporta ha tingut notícia de les actuacions de l'Ajuntament dirigides a aclarir la situació legal de la segona antena de telefonia mòbil situada en la Plaça Xúquer.

No es té cap constància de sol·licitud de llicència per part de l'operadora de la segona antena en eixe emplaçament, i a més, l'ordenança vigent prohibeix la instal·lació de noves antenes en les zones residencials del poble.

Des del col·lectiu ja s'havia comunicat a l'ajuntament l'existència d'eixa instal·lació, i també d'altres en situació clarament irregular o il·legal. Esperem que, després del recent compromís de defensa de l'ordenança vigent per part de totes les forces polítiques locals, el govern de Paiporta faça valdre la legalitat vigent i prenga les mesures adequades per parar els peus a la prepotència d'eixes empreses que ignoren sistemàticament la voluntat dels veïns, i per fer desaparéixer les antenes il·legals del nostre poble.

No hay comentarios: