jueves, 6 de julio de 2006

Carta al alcalde de Paiporta

El representant del Col·lectiu d’afectats per la instal·lació de l’antena, amb DNI núm. ............., veí de Paiporta, domiciliat al carrer .............., ........., telèfon de contacte ........... en qualitat de veí afectat per la instal·lació de l’antena de telefonia mòbil i en el Carrer Mestre Serrano nº 32

Li agraeix sincerament la mediació realitzada en l’intent de resolució del conflicte, tant per l’atenció que ens va prestar el dia que mantinguérem l’entrevista, com la que va prestar al veïns de la finca de l’antena.

També li manifesta la seua gratitud per l’autorització de la disposició de la sala en l’ajuntament per a tindre una reunió entre veïns de la finca i afectats, que es realitzà el passat 27 de maig de 2006.

I l’informa del resultat d’eixa reunió entre veïns i afectats:

Els afectats agraírem l’assistència dels veïns i els plantejàrem que estàvem disposats a explorar les possibilitats de, d’acord amb les converses telefòniques que havíem mantingut anteriorment, declarar nul el contracte firmat entre els veïns i l’operadora de telefonia.
Els veïns manifestaren que no estaven segurs que l’opinió dels veïns fora unànime, i que havien decidit que si algun d’ells no estava d’acord, que no anaven a denunciar el contracte.
Els afectats els manifestàrem que estàvem disposats a buscar, i finançar si fera falta, l’assistència jurídica per aclarir la viabilitat d’eixa denúncia de contracte, per a la qual cosa en necessitàvem una còpia. Els veïns no consentiren en proporcionar-la.
En vista que la peça fonamental era aclarir si el conjunt de veïns estava o no disposada a fer causa comuna amb els afectats, les dues parts ens concedírem un dies per a que els veïns aclariren la seua postura i ens informaren als afectats.
Passada una setmana, els afectats cridàrem als veïns, i estos han manifestat la seua renúncia a denunciar el contracte.

Eixa no és una bona notícia, ni per als afectats directes ni per als milers de paiportins que, al llarg d’este procés, han manifestat el seu rebuig a este tipus d’instal·lacions.

Els afectats directament per la futura instal·lació adeutem al veïnat del barri, i a tots aquells veïns del poble que han manifestat la seua simpatia pel nostre moviment, una explicació del resultat de les gestions fetes fins al moment, que no van a ser les últimes.

Per això, posem en el seu coneixement que el proper dijous 15 de juny farem una assemblea en el jardinet del cantó del carrer Mestre Serrano amb el carrer del Convent, a les 8 de la vesprada, acte per al qual li demanem permís.

El col·lectiu que ha sorgit al voltant d’estes actuacions pensa que encara hi ha molta faena per fer seguint diverses línies, alguna de les quals ja li vàrem comentar quan mantinguérem l’entrevista amb vosté. I esperem de l’ajuntament de Paiporta i del seu alcalde el suport necessari per aconseguir les millores que poden traduir-se en la preservació de la salut dels veïns i en la tranquil·litat general.

Li reitere, en nom de tots, la nostra gratitud i la confiança en el seu suport i el de l’ajuntament

Paiporta, 10 de juny de 2006.


Firmat: El representant del col·lectiu

No hay comentarios: